Firemní
politika
společnosti

Alkal

V činnosti společnosti Alkal došlo v posledních letech k zásadním změnám:

Střediska Plzeň a Pražmo se v minulosti zaměřovala zejména na servis a prodej  Ni-Cd a Pb baterií.

Nyní se věnujeme úkolům, zaměřeným na zlepšení bezpečnosti cestujících v železniční dopravě.

Společnost  Alkal se zaměřuje o nastavení efektivnějšího přístupu v oblasti kvality výroby a montáží, dále pak v oblasti managementu  environmentální ochrany  bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci, kde pravidelně udržuje systém zajišťování kvality dle ISO 9001, 14001 a 18001.